Schoolcommissie

Korte lijntjes

De schoolcommissie bestaat uit 5 tot 7 ouderleden en het managementteam. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders die de statuten en grondslag van de stichting en de school onderschrijven.

De schoolcommissie heeft tot taak de lijnen naar de bestuurder en de ouders zo kort mogelijk te houden. Verder heeft de commissie gemandateerde taken toegewezen gekregen. Enkele belangrijke zijn:

  1. het mede zorg dragen voor het beheer van het schoolgebouw;
  2. bewaking van de identiteit van school;
  3. betrokkenheid bij selectie van kandidaten in geval van vacatures;
  4. beheren van het schoolfonds;
  5. gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen naar de bestuurder.
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs