Inzet door onze ouders

Organiseren en co├Ârdineren van leuke activiteiten

Ouderraad

Op onze school is ook een ouderraad actief. Hierin zijn ouders vertegenwoordigd, die allerlei hand- en spandiensten verrichten ten behoeve van de school. De ouderraad denkt en organiseert onder andere mee met de kerstviering, Sinterklaas, de Boekenweek, het Paasontbijt, de ouderavond en schoolreisjes en met minder structurele activiteiten.

Een onmisbare ondersteunende groep ouders! Daarnaast kan de ouderraad een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. Lijkt dit ook iets voor u en wilt u zo een steentje bijdragen, neemt u dan gerust contact op.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs