Ieder kind telt!

Leren voor en geloven in de wereld van morgen

Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de huidige maatschappij en met de christelijke normen en waarden als stevige basis, dat is de missie van Oleanderhof. Dat doen we aan de hand van bijbelverhalen en zie je terug in het goede pedagogische klimaat en de lesmethoden en boeken die we hanteren.

Het bewaken van de onderwijskwaliteit en sfeer in de klas zijn belangrijk, net als aandacht voor (de ontwikkeling van) elk kind. ‘Wat vraagt de maatschappij van ons?’ is een vraag die steeds weer wordt gesteld in het actualiseren van het onderwijs. Zo werken we steeds vaker groepsoverstijgend, waardoor de eigen groep niet langer een beperking is voor kinderen die minder goed of beter kunnen meekomen.

Er wordt daarnaast toegewerkt naar een nieuwe wereldoriëntatiemethode waarbij we thematisch werken met vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur geïntegreerd binnen één thema. We werken verder met digiboards en chromebooks, vanaf groep vier. Chromebooks worden als schrift gebruikt en sommen direct nagekeken, zo leren kinderen adaptief.

Christelijke grondslag

Wij werken met lesstof en organiseren activiteiten die passen bij de christelijke grondslag van de school. In 2000 is er een identiteitsnota opgesteld waarin staat hoe de christelijke identiteit wordt gewaarborgd. Dit is een houvast voor iedereen en belangrijk vanwege de brede groep die betrokken is bij de school. Een oudercommissie denkt mee over het bewaken van deze identiteit en adviseert hierover.

Je fijn en veilig voelen is de basis om tot leren te komen

Je veilig voelen is belangrijk om goed te kunnen leren. Wanneer dat om een of andere reden niet lukt, zoeken we actief naar een oplossing. Individuele aandacht is daarom des te belangrijker bij ons op school. Bij ‘lastig’ gedrag van (een) kind(eren) in een klas wordt consequent opgetreden aan de hand van gemaakte afspraken en regels. Zo heerst er een lik-op-stuk beleid waarbij bijvoorbeeld grof taalgebruik niet wordt getolereerd en werken we met Kiva als anti-pestprogramma. Een goed pedagogisch klimaat is belangrijk en je fijn voelen is de basis om tot leren te komen.

Van grote toegevoegde waarde voor veel ouders zijn de peutergroep, BSO, VSO, fysiotherapeut, logopediste, GGD en schoolmaatschappelijk werk die op ons terrein gevestigd zijn.Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs