Medezeggenschapsraad

Meedenken over beleid

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Dit is het officiƫle inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten ten aanzien van het reilen en zeilen van de school.

In de MR hebben twee ouders en twee leden van het schoolteam zitting. De oudergeleding wordt gekozen door ouders. De teamleden worden aangewezen door het team. In de medezeggenschapsraad legt de schoolleiding verantwoording af voor het gevoerde beleid.

Het mailadres van de MR is : mroleanderhof@onzewijs.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR op schoolniveau heeft Onze Wijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR adviseert en stemt in met besluiten genomen door het schoolbestuur. Er zijn ouders en leerkrachten die deelnemen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Onze Wijs.

Jaarverslag MR 2022-2023

Jaarverslag MR 2021-2022

Jaarverslag MR 2020-2021

Jaarverslag MR 2019-2020

Jaarverslag MR 2018-2019

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs