Schooltijden

Schooltijden

Maandag, dinsdag , donderdag en  vrijdag

8.30-12.00 u  en 13.15-15.15 u

Woensdag 8.30-12.15 u

groep 1 t/m 3 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Het is fijn als alle kinderen op tijd op school zijn!. De bel gaat om 8.25 u en 13.10 u zodat we om 8.30 u en 13.15 u kunnen beginnen met de lessen.