Onze School

Oleanderhof

Op onze school staat uw kind centraal.

Wij zijn een christelijke basisschool in Arnemuiden, onze school staat in de wijk Brakenburg.

Wij bieden uw kind onderwijs vanuit de christelijke visie. Richtinggevend daarbij zijn:
“De Bijbel als het Woord van God is de basis voor de christelijke visie op de mens en de samenleving. Dit vinden wij samengevat in het grote gebod God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf” (Matth. 22: 37 t/m 39).

Ons godsdienstonderwijs is gebaseerd op de Bijbel en de uitleg die de “Drie Formulieren van Enigheid” daarvan geven. Daarbij willen wij een vertaalslag maken naar deze tijd en de praktijk van elke schooldag. Het Evangelie is richtinggevend voor hoe wij als  schoolgemeenschap  met elkaar willen omgaan. Kernwoorden daarbij zijn respect en naastenliefde. We bieden een veilige uitnodigende leeromgeving door ons te gedragen volgens duidelijke waarden en normen.

 

Wilt u meer weten over onze school, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.